?

Log in

No account? Create an account
Изучающим Шведский язык (9877) - Newfoundland and Labrador Photography [entries|archive|friends|userinfo]
Newfoundland and Labrador Photography

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Изучающим Шведский язык (9877) [Oct. 16th, 2010|09:03 am]
Newfoundland and Labrador Photography
nl_photo
[lazifufu]

Ресурс для изучающих Шведский язык

Ресурс будет полезен тем, кто собирается уехать в Швецию на постоянное место жительства, на работу или учебу, а так же для тех кто просто любит путешествовать и в будущем собирается посетить эту прекрасную страну.

Сайт будет полезен как начинающим, так и тем кто уже изучал шведский язык.

На нашем сайте вы найдете материалы, которые помогут вам освоить как азы шведского языка, так и материалы для более продвинутых уровней изучения.

В разделе скачек доступны книги, программы и другие интересные материалы для обучения.


Unos vän Peter kommer på besök till honom. Han kommer in i våningen och säger: "Hej, Uno! Hur går det?"

— "Bara bra, tack. Och hur står det till med dig?2" svarar Uno.— "Fint."

— "Låt oss gå in i rummet",— säger Uno.

De kommer in. "Det här är ett vackert rum", säger Peter. "Vems rum är det här? Bor du ensam här?"

— "Det är mitt rum", svarar Uno. "Jag bor ensam här. Min syster har sin egen våning3. Var så god och sitt. Vill du ha en kopp kaffe, Peter?" frågar Uno honom. "Vi kan dricka kaffe och titta på teve. Det blir ett mycket intressant program4 ikväll5."

-— "Gärna. Och sen kan vi prata lite."

LinkReply

Comments:
From: nyknl
2013-02-17 08:15 am (UTC)
what are you doing? Let’s chat Go Here dld.bz/chwZH
(Reply) (Thread)