?

Log in

No account? Create an account
Newfoundland and Labrador Photography [entries|archive|friends|userinfo]
Newfoundland and Labrador Photography

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Изучающим Шведский язык (9877) [Oct. 16th, 2010|09:03 am]
Newfoundland and Labrador Photography
lazifufu

Ресурс для изучающих Шведский язык

Ресурс будет полезен тем, кто собирается уехать в Швецию на постоянное место жительства, на работу или учебу, а так же для тех кто просто любит путешествовать и в будущем собирается посетить эту прекрасную страну.

Сайт будет полезен как начинающим, так и тем кто уже изучал шведский язык.

На нашем сайте вы найдете материалы, которые помогут вам освоить как азы шведского языка, так и материалы для более продвинутых уровней изучения.

В разделе скачек доступны книги, программы и другие интересные материалы для обучения.


Unos vän Peter kommer på besök till honom. Han kommer in i våningen och säger: "Hej, Uno! Hur går det?"

— "Bara bra, tack. Och hur står det till med dig?2" svarar Uno.— "Fint."

— "Låt oss gå in i rummet",— säger Uno.

De kommer in. "Det här är ett vackert rum", säger Peter. "Vems rum är det här? Bor du ensam här?"

— "Det är mitt rum", svarar Uno. "Jag bor ensam här. Min syster har sin egen våning3. Var så god och sitt. Vill du ha en kopp kaffe, Peter?" frågar Uno honom. "Vi kan dricka kaffe och titta på teve. Det blir ett mycket intressant program4 ikväll5."

-— "Gärna. Och sen kan vi prata lite."

Link1 comment|Leave a comment

(no subject) [Feb. 3rd, 2007|02:50 pm]
Newfoundland and Labrador Photography
secret_poo
Link4 comments|Leave a comment

this community needs a wakeup =P [Feb. 3rd, 2007|02:48 pm]
Newfoundland and Labrador Photography

discreetrobot


adam's cove, nl, canada.

a few moreCollapse )
Link1 comment|Leave a comment

(no subject) [Oct. 10th, 2006|12:01 pm]
Newfoundland and Labrador Photography

kristen_samson
Read more...Collapse )
Sweet Pics check them out :)
Link9 comments|Leave a comment

Newfoundland photos you say? [Aug. 21st, 2006|07:39 am]
Newfoundland and Labrador Photography

coffeedemon

Broom Point in Gros Morne National Park of Canada 2006-08-17


tons more if anyone wants to see them.
Link2 comments|Leave a comment

(no subject) [Jul. 10th, 2006|12:12 pm]
Newfoundland and Labrador Photography

discreetrobot


view of fort amherst from signal hill
saturday, july 8th, 2006
nikon d70s
Link4 comments|Leave a comment

(no subject) [May. 2nd, 2006|11:14 am]
Newfoundland and Labrador Photography

luminere
Just letting those interested know, i've started up a Deviant Art account finally at

http://sharpeshots.deviantart.com/

LinkLeave a comment

Twillingate, Newfoundland [Apr. 28th, 2006|04:17 pm]
Newfoundland and Labrador Photography

crizzles
Road trip to Twillingate this week... what an awesome little town!

Link1 comment|Leave a comment

first pics here [Apr. 27th, 2006|09:35 am]
Newfoundland and Labrador Photography

luminere
Three insideCollapse )
Link2 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]